Implementering

Som en global leverandør av reisetjenester har vi lang erfaring i strategiske implementeringsprosesser, både på lokalt og globalt nivå. En vellykket implementering er avgjørende for reisevirksomheten; hvis dine opplysninger, systemer, prosesser og opplæring ikke er implementert på en god måte, er det stor sannsynlighet for at reisevirksomheten ikke vil fungere så bra.

Kommunikasjon og prosjektstyring er essentielt i et implementeringsprosjekt, uavhengig av størrelse. Selv om vi følger en strukturert prosess, er hver implementering skreddersydd etter kundens behov.

Overgangen til ny reiseleverandør er administrert av vårt dedikerte implementeringsteam, som identifiserer utfordringer og styrer prosjektet med den hensikt å redusere eventuelle konsekvenser dette kan medføre for de reisende og andre involverte parter.

Vår implementeringsløsning inkluderer:

  • Skreddersydde implementerinsstrategier
  • Dedikert prosjektteam internt
  • Strukturert prosjektplan basert på Prince 2 metodikken
  • Administrering av endringsprosessene
  • Kommunikasjonsstrategier
  • Administrering av overgang til ATPI
  • Opplæring for reisebestillere og reisende

Kontakt oss for ytterligere informasjon om vår implemeteringsløsning eller les våre case-studies og «How-to-do guides» på ATPI Knowledge Hub.

Pause
    • IMP24