Beredskap og Sikkerhet

Beredskap og sikkerhet for den reisende er mye mer enn bare nødhjelp. Det dekker alt fra tap av reisedokumenter til å sørge for at ansatte ikke selv må kjøre etter lange flyreiser. I følge lovgivning som UK’s Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, har arbeidsgiver uansett sektor en etisk og rettslig plikt til å ivareta de ansattes sikkerhet.

Mange års erfaring med å betjene energi- og shipping bransjen har gitt oss en høy kompetanse og forståelse for hvor viktig det er å ha full fokus på beredskap og sikkerhet, og at dette ivaretas for den reisende gjennom hele reisen.

Vår fokus på beredskap og sikkerhet er en naturlig del av vår strategi – som total reiseleverandør vil vi hjelpe deg å holde oversikt over hvor dine ansatte befinner seg til enhver tid, forutse reisehindringer og tilby støtte uansett hvor i verden den reisende oppholder seg. Nøkkelen til en god integrert beredskaps- og sikkerhetsstrategi er nøye planlegging for å sikre at etiske og rettslige rettningslinjer blir fulgt.

Våre beredskap- og sikkerhetsløsninger inkluderer:

Klikk her for ytterligere informasjon og se også på ATPI Knowledge Hub for ytterligere informasjon.

Pause
    • doc bg6