24/7

Mange av våre kunder jobber i høyrisiko- og spotmarkedsmiljøer og det er  ikke uvanlig for våre kunder å måtte takle daglige endringer av tidsplaner, og vi må kunne håndtere deres krisesituasjoner umiddelbart. Derfor er vårt vakt team  satt opp for å dekke dette behovet dag og natt, 365 dager i året. Våre vakt team består av egne ansatte som sørger for at du som kunde blir godt ivaretatt når du trenger det som mest. 24/7 kan også bistå med elektroniske billetter, ombooking og revalidering av billetter, nye hastebestillinger, rettelser eller endringer av eksisterende bestillinger, assistanse ved forsinkelser,  kanselleringer og når man mister korresponderende fly. Vi tilbyr også veiledning hvis kunder mister bagasjen eller billetter et eller annet sted i verden. Alt dette utgjør bare en ny dag på arbeid for  ATPI.

Pause
    • dreamstimel24